Annons

Annons

Annons

Annons

Social dumpning Ludvika kommun

Debatt
DEBATT: Stärk skyddet för hyresgäster och motverka social dumpning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Marie Bergström, Hampus Petersson

Annons

Hyreslägenheter ska vara trygga och bra bostäder. Tyvärr lever inte alla fastighetsägare upp till de krav som ställs på dem utan många hyresfastigheter missköts. Det drabbar i slutändan hyresgästerna. Bara det senaste året har vi kunnat ta del av berättelser från hyresgäster om mögel inomhus och nerfrusna hus. Så ska vi inte ha det i Sverige.

Misskötta fastigheter är även en del av problemet med social dumpning, det vill säga när kommuner får personer med försörjningsstöd att flytta till en annan kommun utan att personen själv har uttryckt en tydlig vilja att flytta. Det finns flera exempel där oseriösa fastighetsägare köper upp undermåliga fastigheter runtom i landet, ofta i kommuner med minskande befolkning, för att sedan erbjuda hyreskontrakt till personer som inte redan bor i den aktuella kommunen. Det är helt orimligt att kommuner som ofta har hög arbetslöshet och en hårt ansträngd kommunal ekonomi ska behöva överta ansvar och kostnader för samhällets stöd från andra, ofta välbärgade, kommuner. Ett sådant sätt att agera ökar ojämlikheten mellan kommuner och mellan människor. Såväl fastighetsägare som missköter sig och social dumpning måste vi agera kraftfullt mot.

Annons

Annons

Hyreshusen i Blötberget Som Lena Micko (S) tidigare besökt har varit en följetong i tidningen. Här isade ett av husen igen fullständigt vintras.

Bild: Hampus Petersson

Det finns inga snabba och enkla lösningar för dessa problem utan det krävs en rad åtgärder. För att motverka oseriösa fastighetsägare har regeringen lagt förslag på att hyresnämnden ska kunna vitesförelägga fastighetsägare att åtgärda brister i fastighetsförvaltningen. Det är ett flexibelt verktyg för att komma till rätta med problemen på ett tidigt stadium. Då social dumpning visar på bristande solidaritet mellan kommuner har regeringen beslutat om ett uppdrag till samtliga länsstyrelser att starta samverkan mellan kommuner och redovisa andra insatser på området. Social dumpning förekommer både mellan kommuner i olika län och mellan kommuner inom ett och samma län. Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att samordna och bidra till informationsutbyte mellan länen.

Vårt politiska arbete mot social dumpning och oseriösa fastighetsägare stannar inte här utan vi återkommer med fler åtgärder.

Tillsammans kan vi se till så att enskilda individer inte hamnar i kläm och att kommuner som redan har det tufft inte ska få det ännu svårare. Det handlar i grunden om solidaritet mellan kommuner och mellan människor.

Annons

Lena Micko, civilminister (S),

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S),

Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S)

Leif Pettersson, kommunstyrelsens ordförande Ludvika (S)

Bild: Hampus Petersson

Lena Micko, civilminister (S)

Bild: Marie Bergström

Maria Strömkvist, riksdagsledamot (S)

Annons

Annons

Till toppen av sidan